marketing a management v cestovním ruchu

Digital Travel

Jsme profesionálním partnerem měst, obcí a destinačních organizací.

Navrhujeme webové stránky, strategie a ucelená řešení komunikace a marketingu v cestovním ruchu. Jedeme v tom již více než 25 let!

Koncepto Digital Travel

Jsme spolehlivým a kompetentním partnerem destinačních agentur, měst a obcí, cestovních kanceláří, hotelů a dalších subjektů podnikajících v cestovním ruchu. Propojujeme profesionály s jejich zákazníky a hosty.

Vytáhneme vás výš, posuneme dál

Díky 25letému působení v cestovním ruchu víme, jak celé odvětví funguje a kam míří. Jedinečný vhled do tohoto oboru přináší našim klientům významnou přidanou hodnotu právě díky rozsáhlým znalostem kontextu a širších souvislostí.

Zkušenosti a kompetence 
v oblasti destinačního marketingu

Naše řešení vychází z živých partnerství, sledování trendů a aktivní účasti na oborových konferencích a školeních. Díky desítkám úspěšně realizovaných projektů jsme schopni koncipovat funkční řešení v dynamickém prostředí cestovního ruchu.

Díky spolupráci s destinačními agenturami v Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku a Jižním Tyrolsku získáváme inspiraci a praktické zkušenosti, které přináší inovativní pohled na destinační marketing pro naše klienty v ČR.

Koncepto Digital Travel

Webové stránky pro města a destinace

S využitím osvědčeného UX přístupu navrhujeme optimální řešení rozsáhlých webových portálů i jednoduchých microsite. Respektujeme váš rozpočet a vytčenou marketingovou strategii. Soustředíme se nejen na vzhled, ale především na obsah, formu sdělení a především návaznost na ostatní komunikační kanály.

Co od našeho webového řešení a celkového přístupu můžete očekávat:

 • Originální design podporující budování destinační značky
 • Intuitivní orientaci uživatelů i ve velkém množství obsahových stránek
 • Komfortní prostředí pro editory webu
 • SEO optimalizaci webu
 • Responzivní zobrazení v mobilních telefonech a tabletech
 • Rychlé načítání stránek
 • Průběžný vývoj webu na základě reálných dat a potřeb provozovatelů stránek
 • Hostingové služby a promptní servis
 • Důraz na systematickou práci s obsahem provázaný s e-mailingem, sociálními sítěmi, PPC kampaněmi a dalšími marketingovými kanály.
 • Školení editorů a správců obsahu

K volitelným funkcionalitám, které naši klienti oceňují, patří:

 • pokročilý kalendář akcí s možností topování
 • responzivní reklamní bannery
 • možnost rozšíření webové prezentace o e-shop
 • fotosoutěž s možností hlasování
 • sběr e-mailových adres
 • strukturované formuláře
 • propojení s aplikacemi třetích stran jako jsou mapy.cz, on-line předprodej vstupenek, rezervace ubytování, chat ve stránkách a dalšími.

Strategické plány a koncepční dokumenty

Pomůžeme vám zpracovat či evaluovat klíčové dokumenty nezbytné pro úspěšnou a efektivní práci v oblasti managementu cestovního ruchu. Teprve s nimi se následně můžeme bez obav pustit do zadání pro tvorbu webových stránek, vizuální identity či smysluplných marketingových aktivit.

Určit cíle a nalézt k nim cestu

Prvním a nejdůležitějším krokem je stanovení konkrétních cílů. Ambiciózních a přitom reálně dosažitelných. Ty budou určovat směr všech následujících kroků a budou zárukou zachování kontinuální a systematické práce.

Jsme vám k dispozici, když potřebujete:

1. Strategický plán rozvoje cestovního ruchu, který definuje hlavní a sekundární strategické cíle a pracuje také z vizí a misí.

2. Prováděcí plán, který slouží jako roadmapa k dosažení vytčených cílů. Na prvním místě jsou krátkodobé cíle s detailním harmonogramem jednotlivých kroků a zodpovědností konkrétních osob. Nesmí chybět evaluační plán a plán aktualizací.

3. Komunikační strategii/plán, který rozpracovává způsoby komunikace a propagace produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu.

4. Marketingový plán, který zahrnuje detailní plánování a koordinaci marketingových aktivit a kampaní.

Témata, v nichž jsme jako ryba ve vodě

 • management projektu
 • analýza trhu a konkurence
 • audit webu a marketingu
 • poradenství a konzultace
 • koncept strategie a designu
 • content marketing
 • e-mailing & sociální sítě

Travel Bakers

Pečeme cestovní ruch
Pro města, obce, destinace a informační centra

KONCEPTO je součástí nezávislé odborné platformy Travelbakers sdružující profesionály v cestovním ruchu, kteří žijí turismem každý den. Jsme tu pro vás, abychom společně upekli to nejlepší pro vaše město, vaši obec, destinaci či cestovní kancelář.

Expertní poradenství a vzdělávání

Na úrovni strategických dokumentů s využitím komplexních analýz vytyčíme reálné cíle a optimální způsob, jak jich dosáhnout. Každoročně zajišťujeme desítky školení pro informační centra a managery destinací. Vrcholem našeho vzdělávacího systému je Akademie destinačního managementu. Aktuálním tématům v cestovním ruchu se věnuje každoroční konference Travelevolution.

Webové stránky travelbakers.cz

Projekty v cestovním ruchu

Případová studie
Vydejme se společně na cestu za pohádkovými hrady, pískovcovými skalními městy, malebnými vyhlídkami, kde čas plyne pomalu jako voda v...
Případová studie
Značka Travel Bakers reprezentuje energický tým nezávislých expertů, kteří poskytují služby městům, obcím a turistickým destinacím v oblasti...
Případová studie
Národní park Muránska planina najdete na východě Banskobystrického kraje, na pomezí regionů Gemer-Malohont a Horehroní. Jedním z cílů...
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný