marketing a management v cestovním ruchu

Digital Travel

Jsme profesionálním partnerem měst, obcí a destinačních organizací.

Navrhujeme webové stránky, strategie a ucelená řešení komunikace a marketingu v cestovním ruchu. Jedeme v tom již více než 25 let!

Koncepto Digital Travel

Jsme spolehlivým a kompetentním partnerem destinačních agentur, měst a obcí, cestovních kanceláří, hotelů a dalších subjektů podnikajících v cestovním ruchu. Propojujeme profesionály s jejich zákazníky a hosty.

Vytáhneme vás výš, posuneme dál

Díky 25letému působení v cestovním ruchu víme, jak celé odvětví funguje a kam míří. Jedinečný vhled do tohoto oboru přináší našim klientům významnou přidanou hodnotu právě díky rozsáhlým znalostem kontextu a širších souvislostí.

Zkušenosti a kompetence 
v oblasti destinačního marketingu

Naše řešení vychází z živých partnerství, sledování trendů a aktivní účasti na oborových konferencích a školeních. Díky desítkám úspěšně realizovaných projektů jsme schopni koncipovat funkční řešení v dynamickém prostředí cestovního ruchu.

Díky spolupráci s destinačními agenturami v Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku a Jižním Tyrolsku získáváme inspiraci a praktické zkušenosti, které přináší inovativní pohled na destinační marketing pro naše klienty v ČR.

Koncepto Digital Travel

Webové stránky pro města a destinace

S využitím osvědčeného UX přístupu navrhujeme optimální řešení rozsáhlých webových portálů i jednoduchých microsite. Respektujeme váš rozpočet a vytčenou marketingovou strategii. Soustředíme se nejen na vzhled, ale především na obsah, formu sdělení a především návaznost na ostatní komunikační kanály.

Co od našeho webového řešení a celkového přístupu můžete očekávat:

 • Originální design podporující budování destinační značky
 • Intuitivní orientaci uživatelů i ve velkém množství obsahových stránek
 • Komfortní prostředí pro editory webu
 • SEO optimalizaci webu
 • Responzivní zobrazení v mobilních telefonech a tabletech
 • Rychlé načítání stránek
 • Průběžný vývoj webu na základě reálných dat a potřeb provozovatelů stránek
 • Hostingové služby a promptní servis
 • Důraz na systematickou práci s obsahem provázaný s e-mailingem, sociálními sítěmi, PPC kampaněmi a dalšími marketingovými kanály.
 • Školení editorů a správců obsahu

K volitelným funkcionalitám, které naši klienti oceňují, patří:

 • pokročilý kalendář akcí s možností topování
 • responzivní reklamní bannery
 • možnost rozšíření webové prezentace o e-shop
 • fotosoutěž s možností hlasování
 • sběr e-mailových adres
 • strukturované formuláře
 • propojení s aplikacemi třetích stran jako jsou mapy.cz, on-line předprodej vstupenek, rezervace ubytování, chat ve stránkách a dalšími.

Strategické plány a koncepční dokumenty

Pomůžeme vám zpracovat či evaluovat klíčové dokumenty nezbytné pro úspěšnou a efektivní práci v oblasti managementu cestovního ruchu. Teprve s nimi se následně můžeme bez obav pustit do zadání pro tvorbu webových stránek, vizuální identity či smysluplných marketingových aktivit.

Určit cíle a nalézt k nim cestu

Prvním a nejdůležitějším krokem je stanovení konkrétních cílů. Ambiciózních a přitom reálně dosažitelných. Ty budou určovat směr všech následujících kroků a budou zárukou zachování kontinuální a systematické práce.

Jsme vám k dispozici, když potřebujete:

1. Strategický plán rozvoje cestovního ruchu, který definuje hlavní a sekundární strategické cíle a pracuje také z vizí a misí.

2. Prováděcí plán, který slouží jako roadmapa k dosažení vytčených cílů. Na prvním místě jsou krátkodobé cíle s detailním harmonogramem jednotlivých kroků a zodpovědností konkrétních osob. Nesmí chybět evaluační plán a plán aktualizací.

3. Komunikační strategii/plán, který rozpracovává způsoby komunikace a propagace produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu.

4. Marketingový plán, který zahrnuje detailní plánování a koordinaci marketingových aktivit a kampaní.

Témata, v nichž jsme jako ryba ve vodě

 • management projektu
 • analýza trhu a konkurence
 • audit webu a marketingu
 • poradenství a konzultace
 • koncept strategie a designu
 • content marketing
 • e-mailing & sociální sítě

Travel Bakers

Pečeme cestovní ruch
Pro města, obce, destinace a informační centra

KONCEPTO je součástí nezávislé odborné platformy Travelbakers sdružující profesionály v cestovním ruchu, kteří žijí turismem každý den. Jsme tu pro vás, abychom společně upekli to nejlepší pro vaše město, vaši obec, destinaci či cestovní kancelář.

Expertní poradenství a vzdělávání

Na úrovni strategických dokumentů s využitím komplexních analýz vytyčíme reálné cíle a optimální způsob, jak jich dosáhnout. Každoročně zajišťujeme desítky školení pro informační centra a managery destinací. Vrcholem našeho vzdělávacího systému je Akademie destinačního managementu. Aktuálním tématům v cestovním ruchu se věnuje každoroční konference Travelevolution.

Webové stránky travelbakers.cz

Projekty v cestovním ruchu

Případová studie
Značka Travel Bakers reprezentuje energický tým nezávislých expertů, kteří poskytují služby městům, obcím a turistickým destinacím v oblasti...
Případová studie
Národní park Muránska planina najdete na východě Banskobystrického kraje, na pomezí regionů Gemer-Malohont a Horehroní. Jedním z cílů...
Opravdové Krkonoše – ryzí příroda, skutečné zážitky: tak jsme pokřtili projekt, který si klade za cíl představit Krkonoše i z jiného úhlu...
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný