Koncepto, marketing a design, Muránska planina

Vizuální styl pro NP Muránska planina

Klient
OCR Gemer
Realizace
04/2023 - 06/2023
Služby

branding a vizuální identita, marketingová strategie

Národní park Muránska planina najdete na východě Banskobystrického kraje, na pomezí regionů Gemer-Malohont a Horehroní.

Jedním z cílů definovaných Strategií udržitelného rozvoje cestovního ruchu v NP Muránska planina do r. 2030 je zavedení marketingového managementu jako samostatné subdestinace s vlastní marketingovou strategií podporovanou novou destinační značkou a jednotným vizuálním stylem. A to byl úkol pro nás.

Koncepto, marketing a design, Muránska planina

Zadání - cíl

Cílem klienta a naším zadáním bylo navrhnout vizuální identitu pro novou destinaci Muránská planina která zahrnuje nejen území národního parku, ale také ochranné pásmo, v němž se nachází řada obcí a vstupních bodů do území.

Strategickým záměrem je oslovit nové publikum jak na Slovensku, tak i v zahraničí a přilákat do této lokality návštěvníky a turisty i mimo hlavní letní sezónu. Chceme současně ukázat, že Muránska planina nabízí mnoho dalších možností pro trávení času v národním parku, než je jen pozorování a krmení syslů na Bílých vodách nebo návštěva Muránského hradu.

86 % území parku tvoří lesní porosty, nezřídka pralesního typu

Pokud je pro vás území na východ od Banské Bystrice zahaleno mlhou neznáma a pocitově byste v mapách hledali nápis „Hic Sunt Leones“, pak se na atmosféru Muránské planiny můžete naladit třeba následujícím úvodem brandmanuálu:

Strmé srázy a příkrá úbočí obklopují zvlněnou planinu pokrytou hlubokými lesy pouze zřídka prosvětlenými loukami a pastvinami. Na mýtinách najdeme osamocené hájenky, lovecké chaty a přístřešky. Výhledy do hlubokých dolin se otevírají jen ze skalních výchozů a vápencových bradel, na nichž se v paprscích slunce vyhřívají teplomilné druhy rostlin. Z jihu se k planině přimykají vlídné nížiny, ze severu však vane studený dech vysokých hor.

Až se vydáte na cestu, možná vás překvapí, že Slovensko poměrně rychle buduje síť dálnic, takže z Brna jste na místě za čtyři a půl hodiny pohodlné jízdy. Jakmile zaparkujete, vězte, že jste se ocitli v opravdovém království přírody.

Po stopách lidí, zvířat i historie

Příroda zde neměla navrch vždy. Dlouhá staletí byla sice Muránska planina honitbou uherských králů, ale intenzivní těžba železné rudy, hutnictví a s tím spojená spotřeba dřevěného uhlí, budování železnic a rozvoj osídlení v minulosti způsobily akutní nedostatek dřeva. Za posledních 100 let se však kolo dějin pootočilo natolik, že dnes můžeme v bohaté historii a kulturním dědictví mnohdy bádat jen na základě blednoucích stop v podobě chátrajících staveb či zarostlých ruin.

Příroda si na Muránské planině bere zase zpět to, co si na chvíli přivlastnil člověk. Ani tak není snadné spatřit divoká zvířata naživo. Zanechávají však stopy v půdě či sněhu a my v nich můžeme číst jako v otevřené knize. Stopy nás vždy vedou od jednoho místa k jinému, v přeneseném významu od minulosti k přítomnosti.

Koncepto, marketing a design, Muránska planina

Vizuální styl, symboly a identita značky

Linie stop se staly základní ideovou myšlenkou návrhu grafických prvků tvořících vizuální identitu značky Muránska planina. Pracujeme s nimi jak na bázi linek spojujících claim s hlavním sdělením reklamních vizuálů, tak ve složitějších elementech, které vznikly promítnutím linek do návrhové mřížky. Máme zde nepřeberné možnosti pro kreativní zpracování merkantilních tiskovin, publikací, edukačních materiálů, ale také pro práci v on-line marketingu, prostředí webových stránek a sociálních sítí.

Hlavním symbolem Muránské planiny je lýkovec muránský – drobný keřík vzácně rostoucí na několika odlehlých lokalitách. Je světovým endemitem, reliktem přežívajícím zde miliony let. Najdeme jej jako grafický prvek v logu Národního parku Muránska planina i na edici poštovních známek a také v našem návrhu je důležitou součástí logotypu. Zpracování vychází opět z návrhové mřížky na bázi kružnic a linií stop. Výrazná růžová barva reflektuje výrazné odstíny skutečné rostliny, v aplikacích je však barvou doplňkovou, užívanou pouze v ojedinělých situacích. Jinak je barevná paleta tvořená tlumenými odstíny lesní zeleně.

Typografie stojí na nadpisovém fontu Larken a chlebovém písmu General Sans.

Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina
Koncepto, marketing a design, Muránska planina

Aplikace vizuálního stylu

Na konci srpna 2023 představovala nově zřízená destinace cestovního ruchu svoji vizuální identitu. Za přítomnosti zástupců ministerstev životního prostředí, dopravy, ředitele národního parku, primátorů a starostů přilehlých měst a obcí probíhal program jak přímo na salaši Zbojská, tak na nedaleké rozhledně, u niž byl vybudován a slavnostně pokřtěn nový fotopoint.

Návrh loga, vizuální identity a marketingové strategie nové destinace Muránska planina považujeme za další z významných milníků v naší práci. Projekt beze zbytku naplňuje to, co jsme vetkli do DNA našeho studia: marketing, design, digital travel… Nyní předáváme štafetu opět kolegům z OCR Gemer, aby značku uvedli do života a přejeme, ať destinace vzkvétá.

Park tmavej oblohy

Muráňská planina je unikátní nejen svojí divokou přírodou, ale také velmi nízkým světelným smogem, díky kterému jsou na planině vynikající podmínky pro pozorování hvězdné oblohy.

Aktuálně najdeme na Slovensku pouze tři lokality, které se mohou honosit přívlastkem PARK TMAVEJ OBLOHY.

Koncepto, marketing a design, Muránska planina, Park tmavej oblohy

Vizuální styl, logo

Logotypu produktu Park tmavej oblohy dominuje základní prvek, který vychází ze základního loga destinace Muráňská planina tak, že je zachována základní typografie, ale pod symbol lýkovce je umístěno kruhové pozadí. Můžeme v něm vidět planetu, hvězdu, oblohu a současně i odkaz na Muráňskou planinu a její specifičnost.

Označení Park tmavej oblohy je ztvárněn čistě typograficky verzálkami fontu General Sans a zalomen do tří řádků v předsazení před názvem destinace. Obě textová sdělení odděluje pouze tenká vertikální linie.

Jestliže Muráňskou planinu charakterizují křivky – stopy, klikaté cesty, tak Park tmavej oblohy naopak symbolizuje rovná vertikála – mezi nebem a zemí, mezi člověkem a hvězdami.

Barevnost Parku tmavej oblohy je v základu temně modrá. Tu pak doplňují dva odstíny růžové, stěžejní barvy pro vizuální styl Muráňské planiny. Poslední doplňkovou barvou je tmavě žlutá.

Marketingová strategie 2024-2027

První verze marketingové strategie definuje mj. prioritní cílové skupiny a marketingové kanály využívané k jejich oslovení. Strategie současně nastavuje plán aktualizací, kterými budou průběžně revidovány splněné cíle a především pak doplňovány nové. Jsme přesvědčeni, že marketingová strategie není akademická práce, ale je to živý dokument, se kterým je nutno intenzivně pracovat a komunikaci destinace řídit. I proto považujeme také jeho vizuální zpracování za důležité. 

Koncepto, marketing a design, Marketingová strategie
Koncepto, marketing a design, Marketingová strategie
Koncepto, marketing a design, Marketingová strategie
Koncepto, marketing a design, Marketingová strategie

Další projekty

Případová studie
Jestli se vám zdá název konference cestovního ruchu trošku dlouhý, tak to se shodujeme. S devátým ročníkem organizátorům narostla křídla a...
Případová studie
Od doby, co je v České republice opět možné svobodně podnikat, se rodinná firma Účetnictví Hubáček stará o účetnictví podnikatelů a firem...
Případová studie
Značka Travel Bakers reprezentuje energický tým nezávislých expertů, kteří poskytují služby městům, obcím a turistickým destinacím v oblasti...
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný