KREATIVA A DESIGN

Branding a vizuální identita

Když chcete, aby byla vaše značka postavená na hlubokých základech.

Vaše značka je to nejcennější, co vaše firma má. Jak vypadá, jakým jazykem hovoří a jak ji používáte, zásadním způsobem ovlivňuje váš obraz v očích zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů i konkurence.

Značka je investice, která v průběhu let nabývá na hodnotě!

Vyplatí se proto věnovat čas a energii pečlivému stanovení strategických cílů a jim na míru navrhnout vizuální identitu, která bude odrážet vaše hodnoty a pomůže vám budovat pevnou pozici na trhu.

Koncepto, marketing a design, Branding a vizuální identita

Dobře navržený vizuální styl dokáže vyvolat emoce, které hrají klíčovou roli i v oblasti byznysu. Mnohdy je to právě první dojem, který rozhodne o úspěchu či neúspěchu v klíčových momentech. Detaily rozhodují! Proto při budování vaší značky kreativně využíváme grafický design, originální copywriting, autentické fotografie, ilustrace a řadu dalších prvků tvořících dílky propracované mozaiky.

Zákazník na prvním místě

Nad návrhem nepřemýšlíme z hlediska jednotlivých marketingových kanálů, ale z pohledu uživatelských zkušeností. Hledáme řešení propojující potřeby zákazníků s komunikačními cíli našich klientů.

Jednoduchost

Nejjednodušší způsob, jak vyjádřit složitější koncepty, je udržovat věci jednoduché a soustředit se na to podstatné. Zjednodušení znamená mnohem kratší a efektivnější cestu k cíli. Bez zmatků a hledání toho, co hledáme.

Zapamatovatelnost

Vaše značka je mnohem víc než jen vaše logo. Logo potřebuje výraznou vizuální identitu, tedy „vzhled a použití“, aby podpořilo značku (brand) a její snadnou zapamatovatelost.

Proces návrhu značky a její vizuální identity

1

Analýza

Briefing, mapování značky

Nejdříve musíme porozumět vám, vaší firmě a také vašim zákazníkům. Při prvním setkání s klientem získáme základní informace o produktech, službách, hodnotách a vizi značky.

Průzkum trhu

Zaměříme na pochopení vaší pozice na trhu, vaši konkurenci, její výhody a nevýhody, což nám pomůže navrhnout značku, která vás odliší od ostatních.

Analýza cílových skupin

Zkoumání preferencí, chování a očekávání vašich potenciálních zákazníků včetně jejich potřeb.

2

Tvorba značky

Definice základních prvků

Na základě získaných informací definujeme základní prvky značky a její vizuální identity jako je název, slogan, základní barvy, písmo apod.

Vytvoření loga

Nyní se začíná vytvářet vizuální podoba vaší značky, neboť logo ji bude reprezentovat při použití napříč všemi komunikačními kanály. Logo musí být jednoduché, snadno zapamatovatelné, jednoznačně rozpoznatelné a především použitelné v každé situaci!

Vizuální identita

Zpracovaní celkové vizuální identity zahrnuje návrh typografie, barevné palety, ikon, jednotících grafických prvků, prvků verbální identity a slovních spojení.

3

Implementace

Testování a optimalizace

Po aplikaci do prvních výstupů nás bude zajímat zpětná vazba na základě níž mohou být provedeny potřebné úpravy.

Implementace

Po odladění nedostatků se nová vizuální identita aplikuje do všech relevantních výstupů včetně webových stránek, tištěných materiálů, označení provozoven, sociálních médií a dalších komunikačních kanálů.

4

Udržování a vývoj

Vizuální identita značky není statická. V průběhu času se mění a vylepšuje spolu s vývojem nových trendů a změnami na trhu. Je to dlouhodobý proces, který při správném řízení zajišťuje kontinuitu vedoucí k úspěchu značky a jejího spojení s cílovou skupinou.

Grafický design z naší dílny

Případová studie
Jestli se vám zdá název konference cestovního ruchu trošku dlouhý, tak to se shodujeme. S devátým ročníkem organizátorům narostla křídla a...
Případová studie
Od doby, co je v České republice opět možné svobodně podnikat, se rodinná firma Účetnictví Hubáček stará o účetnictví podnikatelů a firem...
Případová studie
Vydejme se společně na cestu za pohádkovými hrady, pískovcovými skalními městy, malebnými vyhlídkami, kde čas plyne pomalu jako voda v...

S těmito tématy jste u nás správně

  • Strategie značky
  • Vizuální identita
  • Naming
  • Ton of voice
  • Art direction
  • Copywriting
  • UX/UI design
  • Fotografie a ilustrace
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný