Krkonoše od Koncepto, reklamní agentura a grafické studio

Krkonoše

Klient
Krkonoše
Realizace
06/2018 - 07/2020
Služby

UX/UI, programing

Krkonoše jsou bezesporu jednou z nejvýznamnějších turistických destinací v České republice. Proto byla zásadním argumentem pro redesign turistického portálu zejména absence responzivity, tedy praktická nepoužitelnost webu na mobilních zařízeních.

Stejně tak je ale důležitá orientace ve stránkách a prioritizace témat obecně, neboť typický uživatel vyhledává zcela jiný typ obsahu, než tomu bylo v době zprovoznění původní verze.

Krkonoše od Koncepto, reklamní agentura a grafické studio

Vstupní analýza a zpracování zadávací dokumentace

U webových projektů tohoto rozsahu je jedinou možností, jak úspěšně dospět k cíli, rozsfázování na dílčí etapy:

1 – zpracování vstupní analýzy a auditu dosavadních webových stránek z pohledu struktury, obsahu, chování návštěvníků a návštěvnosti vč. vizuální analytiky. Ideální je situace, kdy současně s analýzou webu proběhne také rozbor marketingových aktivit.

2 – vypracování zadávací dokumentace pro stanovení předběžného rozsahu projektu, rozpočtu na redesign webových stránek a stanovení harmonogramu navazujících etap.

Krkonoše od Koncepto, reklamní agentura a grafické studio

UX/UI: struktura webu a typových šablon

Ve spolupráci s týmem zadavatele jsme zpracovali návrh nové navigační a obsahové struktury. Výstupem je wireframe všech typových stran a komponent webu a podrobná technická dokumentace. 

Krkonoše od Koncepto, reklamní agentura a grafické studio
Krkonoše od Koncepto, reklamní agentura a grafické studio

UX/UI: návrh a implementace grafického stylu

V době návrhu webu  destinace pracovala s vizuálním stylem, který vznikl před více než 13 lety. To znamená, že nemělo smysl se zabývat jeho implementací do nového webu. Na druhé straně zpracování nového vizuálního stylu v době tvorby návrhu webu nebylo vůbec možné očekávat. Designer se tedy ocitnul v mírně patové situaci. Celkové grafické pojetí je nakonec poměrně minimalistické a otevírá možnost eventuálně aplikovat prvky nového vizuálu v budoucnu.

Barevné schéma má dvě verze – pro letní a zimní sezónu, třetí verze je určena pro microsite Svazku města a obcí Krkonoš.

Výstupem této etapy projektu jsou šablony všech typových stran, grafický návrh navigačních prvků a jednotlivých komponent. Neméně důležitá je také sitemap webu a detailní technická dokumentace sloužící jako podklad pro stanovení rozpočtu a harmonogramu poslední etapy projektu, kterou je programing a nasazení do ostrého provozu.

Programing

Po technické stránce byl pro nás portál Krkonose.eu přelomovým projektem i z toho důvodu, že jsme poprvé v takové míře do jednoho webu implementovali množství modulů a funkcionalit, které jsou pochopitelně konfigurovány zvlášť pro zobrazení na mobilu a velkém monitoru.

Můžeme si například povšimnout zdánlivě jednoduchého prohlížeče fotogalerií, ale i třeba propojení s mapami.cz, předpovědí počasí yr.no či portálem holiday.info. Zajímavá je také funkce zásobníku oblíbených stránek s možností je odeslat e-mailem.

Programátorskou výzvou byl také import více než 1200 stránek z původního webu, stejně jako nastavení redirektů dřívějších URL adres.

Klobouk ovšem smekáme před týmem editorek stránek, které věnuji několikaměsíční úsilí naplnění webu novými texty a fotografiemi. Tři jazykové mutace budou lahůdkou nakonec. 

Turistický portál Krkonoše

Krkonoše od Koncepto, reklamní agentura a grafické studio

Další projekty

Případová studie
Jestli se vám zdá název konference cestovního ruchu trošku dlouhý, tak to se shodujeme. S devátým ročníkem organizátorům narostla křídla a...
Případová studie
Od doby, co je v České republice opět možné svobodně podnikat, se rodinná firma Účetnictví Hubáček stará o účetnictví podnikatelů a firem...
Případová studie
Vydejme se společně na cestu za pohádkovými hrady, pískovcovými skalními městy, malebnými vyhlídkami, kde čas plyne pomalu jako voda v...
Koncepto, reklamní agentura a grafické studio, Michael Pokorný
Pojďme vytvořit něco skvělého společně

Máte nápad a nevíte, jak jej zrelizovat? Zavolejte, napište a přijdeme na to, jak vám můžeme být užiteční.

Michael Pokorný